Faviconit service will be terminated on 03 October 2023.


faviconit vytvára favicons, apple touch icons a HTML hlavičku pre všetky zariadenia a prehlaidače

je zdarma! najjednoduchší nástroj pre tvorbu favicons, aký ste kedy videli. jediné, čo potrebujete je nahrať obrázok!

vyplnte formulár a vytvorte si svoje favicon zdarma
vyberte súbor
obrázok musí mať minimálne 310x310px a maximálne 1MB
povolené sú len písmená, čísla, '.', '-' a '_'
povolené sú len písmená, čísla, '.', '-' a '_'
povolené sú len písmená, čísla, ':', '.', and '/' allowed